Програмні засади

Програмні засади політичної партії “НАРОДОВЛАДДЯ”

Чинна редакція затверджена З’їздом партії “Народовладдя” 05.02.2022

І. Соціальна справедливість 

1. Ліквідація соціальної прірви між одним найбагатшим відсотком населення та більшістю українського народу.

2. Запровадження єдиного податку з доходів громадян із прогресивною шкалою оподаткування замість всіх існуючих податків з доходів. Не оподатковувати дохід у розмірі прожиткового мінімуму.

3. Встановлення прогресивних податків на розкіш.

4. Запровадження диференційованої ставки податку на додану вартість. Зокрема, зменшити ставку ПДВ для товарів, що мають істотну соціальну значущість та збільшити для предметів розкоші.

5. Спрощення та абсолютна прозорість адміністрування податків.

6. Право на охорону здоров’я є основоположним правом кожного громадянина, яке держава має повністю забезпечувати. Кожен громадянин матиме можливість отримувати справді безоплатну медичну допомогу.

7. Захист, дієве та справедливе забезпечення малого та середнього бізнесу доступними кредитами, сприяння розвитку сучасного кооперативного руху.

8. Встановлення соціально-економічно обґрунтованих, співмірних із рівнем прожиткового мінімуму та мінімальним розміром заробітної плати тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

9. Визначення розміру пенсій в залежності від реального прожиткового мінімуму та можливостей всього Державного бюджету, а не лише наповнення Пенсійного фонду. Встановлення стажу роботи як пріоритетного чинника для розрахунку розміру пенсії та справедливого співвідношення між максимальними та мінімальними пенсіями для солідарної пенсійної системи.

10. Втілення державної програми масового будівництва соціального житла з визначенням і дотриманням справедливих критеріїв для його отримання. Дієве, справедливе та масове пільгове кредитування для придбання житла молодими та багатодітними сім’ями.

11. Повернення належних соціальних гарантій категоріям населення, які їх реально потребують та були несправедливо позбавлені відповідних пільг.

12. Реформування трудового законодавства на засадах соціальної справедливості. Забезпечення рівної оплати праці рівної цінності, захисту від необґрунтованих звільнень та цькування на робочому місці, реального права на страйк. Встановлення справедливого співвідношення між максимальною та мінімальною заробітною платою у працівників бюджетної сфери.

13. Формування та впровадження системи ефективного державного та профспілкового контролю за умовами праці та безпекою на виробництві. Заохочення різних форм участі найманих працівників в управлінні та розподілі прибутків підприємств.

14. Надання реальної державної підтримки малим фермерським господарствам і сільськогосподарським кооперативам. Заборона торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Створення умов для функціонування прозорого та справедливого ринку оренди землі.

15.Системна деолігархізація економіки, зокрема, ліквідація приватних монополій та унеможливлення картельних змов.

16. Повернення до державної або комунальної власності стратегічних підприємств, насамперед всіх природних монополій (зокрема, електрогенеруючих і електророзподільних підприємств, підприємств газо-, тепло- і водопостачання). Заборона приватизації таких підприємств. Перевірка дотримання виконання приватизаційних зобов’язань власниками великих підприємств.

17. Створення правового та інституційного механізму унеможливлення ухилення підприємствами від сплати податків через так звані «офшорні схеми», трансфертне ціноутворення, угоди про уникнення подвійного оподаткування, тощо. Запровадити за вказані ухилення, в особливо великих розмірах – кримінальну відповідальність.

18. Забезпечення ефективного та справедливого державного контролю над банківською сферою, зокрема, шляхом збереження частки державних банків у загальному банківському капіталі України у розмірі не менше 50% та ефективного використання їхніх можливостей.

19. Розвиток інноваційних та наукоємних галузей промисловості. Запровадження державної фінансової допомоги для українських стартапів, які з огляду на всесвітній ринок працюють над створенням унікального продукту. Стимулювати перехід від сировинної моделі економіки до розвитку вертикально інтегрованих галузей.

20. Забезпечення неухильного дотримання гарантованого Конституцією права власності українського народу на землю, надра та інші природні ресурси. Встановлення державної монополії на розробку та видобування паливних корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук та інших стратегічно важливих корисних копалин.

ІІ. Народовладдя 

1. Запровадження ефективних і прозорих механізмів відкликання виборцями народних депутатів України, депутатів місцевих рад і посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників місцевих органів поліції та місцевих прокуратур.

2. Обрання народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів строком на два роки.

3. Запровадження виборчої системи пропорційного представництва за справді відкритими списками: без жодних штучних бар’єрів. Депутатом стає саме той в списку, хто набрав більше голосів виборців, без жодних «виборчих квот», які роблять списки фактично закритими. Запровадження можливості висування списків незалежних кандидатів (не від партій).

4. Нульовий прохідний бар’єр на всіх виборах депутатів: «бар’єром» є кількість голосів, достатня для обрання одного депутата.

5. Адекватні запобіжники на виборах до Верховної Ради України, які дійсно спрямовані на унеможливлення зриву виборчого процесу, але водночас не перешкоджають реєстрації неолігархічних політичних партій: встановлення застави для політичних партій у розмірі 100 мінімальних зарплат або як альтернатива – збір підписів у кількості 0,02% від загальної кількості виборців. Відсутність потреби застави або збору підписів на виборах до місцевих рад, на виборах міських голів, голів об’єднаних територіальних громад.

6. Обрання громадою суддів місцевих судів, надання громаді права їх відкликати.

7. Передання виконавчої влади на місцях від державних адміністрацій виконавчим органам місцевих рад.

8. Ухвалення змін до законодавства для забезпечення реальної можливості імпічменту Президента.

9. Посилення відповідальності за корупційні злочини, скасування грошової застави для корупціонерів.

10. Заборона платної політичної реклами у ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії. 

11. Запровадження обов’язкового повідомлення про замовників і кінцевих політичних бенефіціарів соціологічних опитувань при їх публікації.

12. Справжня відповідальність за порушення виборчого законодавства, зокрема, за підкуп виборців.

13. Позбавлення мандатів народних депутатів України й депутатів місцевих рад та запровадження кримінальної відповідальності за неперсональне голосування.

14. Створення умов для розвитку дієвих незалежних профспілок.

15. Створення законодавчих передумов для проведення всеукраїнських і місцевих референдумів з максимально доступною процедурою їх скликання народом. Запровадження практики якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – місцеві референдуми, плебісцити, загальні збори, громадські слухання, народне вето на законодавчі акти та рішення органів місцевого самоврядування тощо.

16. Вирішення спірних земельних і будівельних питань у населених пунктах шляхом проведення місцевих референдумів.

17. Надання права місцевим громадам широко регулювати діяльність торгівельних закладів, зокрема, визначати їх режим роботи, насамперед тих, які розміщені у багатоквартирних житлових будинках.

18. Забезпечення прозорого порядку формування громадських рад при органах державної влади та місцевого самоврядування.

19. Створення ефективного правового та інституційного механізму взаємодії здорового державного регулювання та громадської ініціативи захисту громадського простору (недопущення знищення зелених насаджень, запобігання та протидія незаконним забудовам та іншим порушенням у містобудівній діяльності, дієвий і прозорий державний контроль за екологічною ситуацією та санітарним благополуччям, благоустроєм, раціональним використанням земель і водних ресурсів).

20. Забезпечення безперешкодного доступу громадян до водойм.

21. Запровадження комплексної державної програми сортування, переробки та утилізації побутових відходів, в рамках якої системно вирішити проблему сміттєзвалищ. Поширення в суспільстві культури сортування та здачі побутових відходів шляхом економічного стимулювання.

22. Суворий контроль за відшкодовуванням місцевій громаді фізичними та юридичними особами, насамперед великими підприємствами, збитків, завданих довкіллю.

23. Гарантоване державою та законодавчо посилене право на самозахист. Зняття обмежень на самооборону у разі нападу озброєної особи.

ІІІ. Захист національних інтересів 

1. Побудова правової держави. Справді нульова толерантність до корупції.

2. Створення умов для розвитку наукового потенціалу України, зокрема, забезпечення належного фінансування наукових досліджень, надання справжньої державної підтримки талановитим молодим науковцям, створення дослідницьких університетів світового рівня.

3. Забезпечення умов для формування сучасної та конкурентоспроможної системи освіти. Належне фінансування закладів дошкільної, середньої шкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти. Недопущення зменшення кількості відповідних навчальних і навчально-виховних закладів. Гарантування неухильного дотримання конституційного права на безоплатну освіту.

4. Якісна модернізація системи вищої освіти, оновлення матеріально-технічної бази ВНЗ. Гарантоване забезпечення кожному здібному абітурієнту можливості безоплатної освіти.

5. Підвищення престижності праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, зокрема, через підвищення рівня оплати праці та соціальних гарантій, надання службового житла.

6. Збереження та популяризація історико-культурної спадщини України, зокрема, забезпечення музеєфікації особливо цінних пам’яток, створення нових та розвиток існуючих історико-культурних заповідників, розробка програм охорони та популяризації культурної спадщини. Недопущення знищення та незаконного перепланування пам’яток архітектури, запобігання та протидія незаконній забудові території історичних ареалів міст, буферних зон об’єктів всесвітньої культурної спадщини, охоронюваних археологічних територій, а також забудові, яка спотворює історичний міський ландшафт.

7. Розробка і впровадження державної програми захисту стратегічних ресурсів країни: землі, питної води, повітря та лісів.

8. Належний захист існуючих та створення нових об’єктів природно-заповідного та лісового фондів. Офіційне закріплення за ними, а також всіма парками та скверами конкретних земельних ділянок.

9. Встановлення та контроль за дотриманням обов’язкових вимог щодо переоснащення підприємств, що здійснюють шкідливі викиди в навколишнє середовище, виходячи з найсучасніших екологічних стандартів.

10. Захист інформаційного простору держави.

11. Запровадження державних програм щодо поширення серед широкого загалу інформації про історію українського народу, зокрема, його національно-визвольної боротьби. Забезпечення підтримки та популяризації української мови, україномовної літератури і мистецтва, насамперед шляхом економічного стимулювання.

12. Належна фінансова підтримка розвитку та популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя. Заборона рекламної пропаганди вживання алкоголю і тютюну. Налагодження виховної і просвітницької роботи в середовищі учнівської та студентської молоді, зокрема, впровадження програм національно-патріотичного виховання молоді.

13. Збільшення фінансування (не менше 15% видаткової частини Державного бюджету) та системна технічна модернізація Збройних Сил України, як гаранта безпечного майбутнього українського народу. Формування ефективної системи територіальної оборони. Реформування Служби безпеки України, виходячи з кращих практик розбудови ефективних спецслужб.

14. Запровадження прогресивного військового збору, бюджетні надходження від якого мають витрачатися виключно на фінансування Збройних Сил України. Не оподатковувати дохід у розмірі прожиткового мінімуму.

15. Надання належних соціальних гарантій ветеранам війни.

16. Створення ефективного механізму протидії ворожим диверсіям, зокрема в інформаційному просторі, посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України. Припинення діяльності та притягнення до відповідальності явних та прихованих агентів держави-агресора, а також агентів впливу іноземних інтересів.

17. Формування та впровадження україноцентричної зовнішньої політики – завжди діяти в інтересах України, а не інших країн чи міжнародних організацій. Україна має бути суб’єктом, а не об’єктом міжнародних відносин, потужним геополітичним гравцем на світовій арені, політичним та економічним лідером у Центрально-Східній Європі.

18. Досягнення миру, повернення та реінтеграція тимчасово окупованих територій України на українських умовах.

19. Крим та тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей на законодавчому рівні визнаються окупованими країною-агресором. Росія визнається одноосібним суб’єктом розв’язування та ведення агресивної війни проти України.

Завантажити програмні засади